Şcoala particulară ethos
Mottoul şcolii: „Toate deci câte doriţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel!“ (Biblia, Evanghelia după Matei 7:12)

Ţelul Şcolii Particulare Ethos este, pe lângă transmiterea de cunoştinţe, îndrumarea copiilor încredinţaţi nouă către credinţa în Dumnezeul Bibliei, ca ei să înveţe să Îl iubească „din toată inima, cu tot sufletul şi toată minte şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi“. Doar aşa nu vor cădea pradă presiunii egoiste din partea societăţii. Copiii trebuie să crească, devenind fiinţe conştiente de responsabilitatea lor şi care acţionează corect.

Viziunea: La şcoala noastră, părinţii, cadrele didactice şi conducerea şcolii trebuie să poarte împreună responsabilitatea pentru copiii încredinţaţi lor. O şcoală creştină este, pe baza principiilor creştine, o şansă nemaipomenită, pentru că încurajează o educaţie completă.

Misiunea: Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil care să:
– ridice nivelul de cunoaştere şi înţelegere la copiii proveniţi din medii defavorizate şi să ajute la obţinerea de performanţe la cei cu potenţial intelectual ridicat;
– optimizeze actul educaţional astfel încât elevii să părăsească şcoala cu cunoştinţe fundamentale solide şi un comportament bun, care să îi facă capabili să facă faţă problemelor cotidiene. Astfel ei devin capabili să îşi găsească locul în societate şi să îl ocupe într-un mod satisfăcător pentru ei şi pentru ceilalţi.

Oferta educaţională: Şcoala Particulară Ethos oferă copiilor şi părinţilor o gamă largă de servicii, începând de la educaţie – ciclul primar şi gimnazial, în total 11 clase, până la ore de pregătire suplimentară şi programe sociale deosebite. Programul educaţional cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului adaptat individual la nevoile şi abilităţile fiecărui copil. Astfel, în cadrul şcolii noastre, copiii sunt încurajaţi să-şi dezvolte potenţialul fizic şi psihic prin diverse activităţi instructiv-educative, opţionale şi extracurriculare:
– parteneriate cu comunitatea
– spectacole de teatru
– serbări
– plimbări şi vizite tematice
– excursii şi tabere

Şcoala Ethos mai oferă şi:
– transport organizat cu microbuzele;
– masa de prânz;
– Club de vacanţă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-15 ani.

Resurse materiale: şcoala dispune de 12 săli de clasă, 2 laboratoare, 1 cabinet de informatică, sală de mese, bucătărie, sală de sport, atelier, bibliotecă, cabinet medical, etc.

Date de contact: str. Geniştilor nr. 60 sau str. Păltiniş nr. 57, tel. 0251 415384