/

Asistent medical generalist

Craiova, România

Descrierea locului de muncă

 

 • administrare tratament medicamentos;

 • monitorizare permanenta a persoanelor îngrijite și a funcțiilor vitale;

 • identificarea nevoilor fundamentale ale locatarilor;

 • disponibilitatea de a lucra în ture (inclusiv ture de noapte);

 • acordarea îngrijirii complete (tehnici specifice activității de infirmier);

 • igienizarea spațiului în care se află persoana îngrijită;

 • mobilizarea și transportul persoanelor îngrijite;

Cerințe

 

 • să aibă valori și principii creștine;

 • dispus să învețe și să se autoperfecționeze;

 • spirit de echipă;

 • flexibilitate;

 • să aibă atitudine corectă și amabilă în relația cu colegii și cu locatarii;

 • calificarea este obligatorie.