/

Bucătar/Ajutor bucătar, str. Păltiniș

Craiova, România

Descrierea locului de muncă:

  • pregătește preparatele în conformitate cu rețetele stabilite;

  • asigură menținerea standardelor de păstrare și depozitare a produselor, a semipreparatelor cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;

  • debarasează și asigură curățenia locului de muncă;


      Solicitări fizice și psihice:

  • lucru în picioare pe perioade lungi de timp;

  • rapiditate în realizarea sarcinilor;

  • rezistenţă la stres;

  • muncă de rutină;

Cerințe:

  • Să aibă valori și principii creștine;

  • Să fie învățabil și dispus la muncă de autoperfecționare.

  • Spirit de echipă