Educație

 

Valorile apreciate în societatea noastră nu mai sunt valori adevărate, deoarece se bazează pe un sistem de valori deformat şi pervertit. De aceea, nu trebuie să ne mire modurile de comportament afişate de copiii şi tinerii noştri, care trec printr-o serioasă criză de care nu sunt doar ei responsabili. Cea mai mare parte de vină aparţine adulţilor – părinţi, educatori, cadre didactice –, care s-au abătut ei înşişi de la sistemul de valori etalon, Biblia. Aceasta a fost, este şi va rămâne o învăţătură pedagogică unică şi net superioară sistemelor pedagogice omeneşti aride şi confuze. Educaţia practicată azi în şcoli este tot mai lipsită de ingredientul emoţional şi produce tineri care rareori ştiu să îşi ceară iertare, să îşi recunoască limitele sau să se pună în locul celorlalţi. Care este rezultatul? O generaţie de copii şi tineri mai bolnavă psihic decât oricare alta din istoria umanităţii: copii depresivi, preadolescenţi şi adolescenţi care dezvoltă obsesii, atacuri de panică, timiditate, fobii sau agresivitate. În plus, tot mai mulţi dintre ei caută plăcerea de moment în consumul de tutun, alcool, droguri, materiale pornografice etc., dezvoltând dependenţe de la o vârstă fragedă. CE ESTE DE FĂCUT? Prin grădiniţele şi şcoala ethos, Fundaţia Creştină Ethos oferă pentru copiii dumneavoastră o alternativă sănătoasă de educaţie. Cadrele noastre didactice calificate îi îndrumă pe copii cu dragoste şi le insuflă o trăire după valorile biblice. Educaţia creştină pe care o practicăm este o educaţie pentru viaţă şi are o dublă menire: pe de o parte, să anuleze pornirile rele, iar pe de alta, să le sădeasca pe cele bune. De aceea, pentru a da rezultate, considerăm că este necesar ca ea să înceapă încă de la cea mai mică vârstă a copilăriei. Putem realiza acest lucru împreună, cadre didactice şi părinţi laolaltă, cu deplină responsabilitate, din dragoste pentru copii. Acest lucru este posibil și prin participarea periodică la evenimentele organizate de școală sau fundație. Rolul părinţilor şi al căminului familial este determinant pentru vârsta copilăriei şi a adolescenţei. Acesta trebuie să fie, prin excelenţă, un rol educaţional. Lucrarea pedagogică corectă şi înţeleaptă a părinţilor asupra sufletelor copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să pună bazele unei vieţi în Hristos, a singurei căi viabile şi adevărate, pe care nici o furtună a vârstei tinere sau adulte nu o va mai putea clătina. Gândiţi-vă, dragi părinţi, la această responsabilitate şi nu staţi în calea apropierii copiilor dumneavoastră de Dumnezeu, prin neglijenţă sau printr-o atitudine greşită. Aveţi datoria să îi conduceţi către Mântuitorul, Care îi cheamă lângă El şi vă spune: "Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi... " (Marcu 10,14). În prezent, aproximativ 300 de copii îşi însuşesc în instituţiile noastre particulare de învăţământ atât cunoştinţele din programele autorizate de Ministerul Educaţiei, cât şi lecţii de viaţă şi valori care nu pier. Acordaţi-le copiilor dumneavoastră şansa de a descoperi alături de noi cum să găsească CALEA, cum să descopere ADEVĂRUL şi cum să se pregătească pentru VIAŢĂ!